Co to jest oskrzela?

Co to jest oskrzela?

Oskrzela (łac. bronchi; l.poj. bronchus) to narząd układu oddechowego, przypominający kształtem rozgałęzione drzewo. Główną funkcją oskrzeli jest umożliwienie przepływu powietrza z oraz do płuc. Prawidłowe funkcjonowanie oskrzeli jest konieczne do zapewnienia wymiany gazowej w płucach.

Jakie są oskrzela płatowe?

Oskrzela płatowe dzielą się na oskrzela segmentowe. Do każdego oskrzela segmentowego jest przypisany segment płucny, po 10 w płucu lewym i prawym. Oskrzela segmentowe dzielą się na podsegmentowe a następnie na oskrzeliki i oskrzeliki końcowe. Badanie pozwalające na wizualizację oskrzeli to bronchoskopia .

Jakie są oskrzela segmentowe?

Do każdego oskrzela segmentowego jest przypisany segment płucny, po 10 w płucu lewym i prawym. Oskrzela segmentowe dzielą się na podsegmentowe a następnie na oskrzeliki i oskrzeliki końcowe. Badanie pozwalające na wizualizację oskrzeli to bronchoskopia.

Jaki jest odcinek oskrzela głównego?

Drzewo oskrzelowe 1 oskrzele główne prawe (grubsze i krótsze 2,5 cm i przebiega bardziej pionowo, to zwykle do niego wpada ciało obce),… 2 oskrzele płatowe górne prawe (oskrzele to odchodzi od oskrzela górnego prawego jeszcze przed wejściem do płuca prawego,… 3 oskrzele płatowe środkowe (oskrzele pośrednie to odcinek oskrzela głównego pomiędzy oskrzelem górnopłatowym a… More